ชั่วโมง / ติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา!

เรากำลังเปิดอีกครั้ง วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน

คุณสามารถดูข้อเสนอปัจจุบันก่อนของเรา หน้า Facebook ของ

โทรศัพท์ 98499035

ในช่วงปิดทำการเราสามารถติดต่อได้ทางอีเมลเท่านั้น อีเมล

อีเมล: info@badehotel.eu

Facebook: www.facebook.com/strandgaarden

ที่อยู่ของเราคือ:

Strandgaarden Badehotel, Strandvejen 8, 9940 Læsø

CVR: XNUM